Bestuur

Bestuur Vereniging Militaire Veteranen Dongen

DONGEN Jan Stads / Pix4Profs Bestuur veteranenstichting Dongen

Voorzitter 

Sjaak van Zon

sjaakvanzon@home.nl

0652762464

Secretaris

Henk Keulers

secretaris@militaireveteranendongen.nl

Penningmeester

Eric Haast

0654321260

bankrekening VMVD: NL84RABO0111936349