Bestuur

Bestuur Vereniging Militaire Veteranen Dongen

DONGEN Jan Stads / Pix4Profs Bestuur veteranenstichting Dongen

Voorzitter

Ton Kolsteren

ton.kolsteren@gmail.com

tel: 0621221689

Vice voorzitter 

Sjaak van Zon

sjaakvanzon@home.nl

0652762464

Secretaris

Henk Keulers

henkkeulers@home.nl

Penningmeester

Eric Haast

0654321260

bankrekening VMVD: NL84RABO0111936349