Bijeenkomsten

Voor dit jaar zijn de volgende activiteiten voor de VMVD voorzien, natuurlijk afhankelijk van de geldende overheids maatregelen

Eerste woensdagen van de even maanden bij Den Hamse Bok, vrije inloop voor veteranen vanaf 20.00 uur

4 augustus – 5 oktober – 7 december.

Rikken eerste donderdagen van de maand op de RIMI, vrije inloop voor veteranen van 14.00 uur t/m 17.00 uur. Nader te bepalen door Jan Kersbergen

Vrijdag 24 juni veteranendag Dongen Reünie met als nog het 30 jarig lustrum viering in de RIMI

Zaterdag 25 juni landelijke veteranendag Den Haag

vrijdag 16 december Reünie kerstbijeenkomst RIMI

Bestuursvergaderingen bij Vz thuis, elke 2 maanden dinsdagavond

13 september – 22 november