VMVD

Veteranen in Dongen

Dongen kent een bloeiende Veteranenvereniging met ‘oude’ veteranen uit WO II, Nederlands Indië en Nieuw-Guinea en met ‘jonge’ veteranen uit vredes- of humanitaire missies vanaf Libanon (UNIFIL) tot op de dag van vandaag.

Circa 130 jonge Dongenaren werden in 1946-1949 uitgezonden naar Nederlands-Indië en in 1950-1962 naar Nieuw-Guinea. Allen keerden terug, maar ontmoetten hier veel onbegrip en kregen geen/weinig nazorg. Ca 45 jaar later kwam het tot een reünie van Dongense Indiëgangers op 20 september 1991 in De Cammeleur. De veteranen werden ontvangen op het gemeentehuis en toegesproken door de Burgemeester, die alsnog zijn waardering uitsprak voor ieders inzet in beide “moeizame” missies. Deze reünie leidde tot de oprichting van de Vereniging Indië Militairen Dongen (VIM). In 2008 werd de VIM door de gemeente betrokken bij de organisatie van de 1ᵉ Dongense Veteranendag op 27 juni 2008; sindsdien wordt jaarlijks een Veteranendag Dongen gehouden.

Vanaf 1979 (de VN-missie UNIFIL in Libanon) zond de regering militairen uit op vredes- of humanitaire missies over de hele wereld tot op de dag van vandaag. Op de 1ᵉ Veteranendag Dongen ontstond het idee een vereniging Jonge Veteranen Dongen (JVD) op te richten. Begin 2009 werd de eerste bijeenkomst gehouden. Sindsdien komen we elke 1ᵉ woensdag van de even maanden bijeen in Den Hamse Bok om met ‘de maten’ uitzendervaringen uit te wisselen, te praten over evt. problemen en te proberen elkaar te steunen.

Daar het aantal ‘oude veteranen’ in de loop van de tijd gestadig afnam en het aantal ‘jonge veteranen’ steeds toenam werd in 2013 besloten tot een fusie. Vanaf 17 juni 2013 kennen we de Vereniging Militaire Veteranen Dongen (VMVD), komen regelmatig bijeen op het Militair Complex Dongen (‘RIMI’) en organiseren jaarlijks met de Gemeente Dongen de Veteranendag Dongen.
Voor meer info, zie http://www.militaireveteranendongen.nl

Logo vereniging militaire vereniging Dongen

Vereniging Militaire Veteranen Dongen – VMVD

Vanaf maandag 17 juni 2013 zijn de twee veteranenverenigingen VIM en JVD in Dongen samengegaan in de “Vereniging Militaire Veteranen Dongen”.

De Vereniging Indië Militairen (VIM) bestond al sinds 1991 en de leden kwamen (en komen) regelmatig bijeen op het Militair Complex Dongen (“RIMI”). Door gebrek aan aanwas en het ouder worden van de leden liep (en loopt) het ledenaantal steeds terug. De vereniging was officieel erkend en aangesloten bij de FIM (Federatie Indië Militairen).

De Vereniging Jonge Veteranen Dongen i.o. (JVD) werd opgericht eind 2008 en de leden kwamen (en komen) eens per twee maanden bijeen in Den Hamse Bok in Dongen. Daar er nog steeds nieuwe jonge veteranen bijkomen uit missies over de hele wereld kan het ledental nog toenemen. Na 5 jaar ’in oprichting’ wilde de JVD een erkende veteranenvereniging worden.

Dus voldoende redenen voor beide verenigingen om te fuseren tot één veteranenvereniging in de Gemeente Dongen.

Officieel bestaat de VMVD sinds 1991 (oprichting VIM), maar onder de nieuwe naam sinds 22 augustus 2013, toen de Statuten notarieel werden aangepast.

Voor de tekst van de Statuten met doelstelling van de VMVD: zie Info