Nieuws

https://www.youtube.com/watch?v=wHboH2XC5KY&feature=youtu.be

Klik op bovenstaande link om de uitreiking van de mobilisatie-oorlogs-kruis aan de heer van Dijk te bekijken

Reünie Militaire Veteranen Dongen
met uitreiking Mobilisatie-Oorlogs-Kruis


Op donderdag 27 juni a.s. komen de veteranen van de Vereniging
Militaire Veteranen Dongen (VMVD), hun partners en gasten bijeen in
de Grote Zaal van het ‘RIMI’ Militaire Complex, Kanaalstraat 119 te
Dongen. De inloop start vanaf 15.00 uur en de opening is om 16.00
uur, waarbij we ook de burgemeester zullen verwelkomen. Tijdens het
aperitief zal het Dongens dameskoor KlinkKlaar optreden.
Rond 17.00 uur verwachten we de Inspecteur-Generaal van de
Krijgsmacht, Luitenant-Generaal Hans van Griensven, om onze WO II-
veteraan Harrie van Dijk te onderscheiden. Vanaf de bevrijding van
Dongen tot eind 1946 heeft Harrie gediend bij een NL genie-eenheid,
die tijdens en na de opmars van de geallieerden tot in Duitsland wegen
en bruggen repareerde. Twee jaar geleden werd hij als ‘veteraan’
ontdekt in De Volckaert en door het Veteraneninstituut erkend als
militair veteraan. Toen bleek Harrie ook in aanmerking te komen voor
het Mobilisatie-Oorlogs-Kruis. Op donderdag 27 juni zal hem deze
onderscheiding namens de Minister van Defensie door de IGK worden
opgespeld, tijdens de bijeenkomst van de militaire veteranen Dongen,
de burgemeester van Dongen en genodigden.
Na de gelukwensen vervolgen we het aperitief tot ca 18.00 uur,
wanneer het Indisch buffet zal worden geopend.
Het officiële deel zal rond 19.00 uur worden afgesloten.
Meer info over de VMVD? Zie www.militaireveteranendongen.nl .


Ton Kolsteren, voorzitter VMVD

Geslaagde Kerstbijeenkomst Militaire Veteranen

Dongen 16-12-18

Geslaagde Kerstbijeenkomst Militaire Veteranen

Donderdagavond 13 december j.l. kwamen ruim 80 ‘oude’ en ‘jonge’ veteranen van de Vereniging Militaire Veteranen Dongen (VMVD), hun partners en weduwen van veteranen bijeen in de fraai versierde Grote Zaal van Gebouw T op het Militair Complex Dongen (‘RIMI’) voor onze Kerstbijeenkomst. Vanaf 15.00 uur arriveerden onze ‘oude’ veteranen (m.n. WO II-veteraan Harrie van Dijk en de Indië- en Nw. Guinea-gangers) en wat later in de middag ook de vaak nog werkende ‘jonge’ veteranen (zij die zijn uitgezonden vanaf de VN-missie UNIFIL in Libanon tot en met heden). Na de opening door voorzitter Ton Kolsteren om 16.00 uur kwam het Dongense Zeemanskoor de ‘Loswalklinkers’ 13 man sterk binnen om de middag op te luisteren met gezellige zeemans- en Kerst-liederen. Het optreden viel zeer in de smaak en enkele Volckaert-bewoners verzochten het koor om ook eens in de Volckaert te komen optreden. Op uitnodiging willen ze graag komen! Na een geanimeerd aperitief droeg ‘onze’ Mia Reinalda een Kerstgedicht voor en sprak onze eigen aalmoezenier-veteraan Schaas Vermeulen over wat Kerst voor iedereen zou kunnen en moeten betekenen. Om 18.00 uur werd het traditionele Indisch buffet geopend en werd ieder bediend door onze trouwe ploeg vrijwilligsters, de z.g. ‘opschepdames’. De ‘blauwe hap’ was wederom uitgebreid en van prima kwaliteit!
Na de maaltijd dankte de voorzitter alle medewerkers van de ‘RIMI’, de Ontspanningsvereniging RIMI (OSV), de BHV’er, de medewerksters van Paresto (de Defensie-cateraar) en de ‘opschepdames’ voor hun onmisbare hulp. Daarna sloot hij de bijeenkomst en wenste iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2019. Tevreden verlieten de deelnemers (sommigen via de prima werkende traplift) het warme Gebouw T de duisternis en de kou tegemoet.

Het Bestuur van de VMVD nodigt nu haar leden uit voor een Nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari a.s. om 14.00 uur op het Militair Complex Dongen (‘RIMI’) om 2019 in te luiden.