Nieuws

Geslaagde Kerstbijeenkomst Militaire Veteranen

Dongen 16-12-18

Geslaagde Kerstbijeenkomst Militaire Veteranen

Donderdagavond 13 december j.l. kwamen ruim 80 ‘oude’ en ‘jonge’ veteranen van de Vereniging Militaire Veteranen Dongen (VMVD), hun partners en weduwen van veteranen bijeen in de fraai versierde Grote Zaal van Gebouw T op het Militair Complex Dongen (‘RIMI’) voor onze Kerstbijeenkomst. Vanaf 15.00 uur arriveerden onze ‘oude’ veteranen (m.n. WO II-veteraan Harrie van Dijk en de Indië- en Nw. Guinea-gangers) en wat later in de middag ook de vaak nog werkende ‘jonge’ veteranen (zij die zijn uitgezonden vanaf de VN-missie UNIFIL in Libanon tot en met heden). Na de opening door voorzitter Ton Kolsteren om 16.00 uur kwam het Dongense Zeemanskoor de ‘Loswalklinkers’ 13 man sterk binnen om de middag op te luisteren met gezellige zeemans- en Kerst-liederen. Het optreden viel zeer in de smaak en enkele Volckaert-bewoners verzochten het koor om ook eens in de Volckaert te komen optreden. Op uitnodiging willen ze graag komen! Na een geanimeerd aperitief droeg ‘onze’ Mia Reinalda een Kerstgedicht voor en sprak onze eigen aalmoezenier-veteraan Schaas Vermeulen over wat Kerst voor iedereen zou kunnen en moeten betekenen. Om 18.00 uur werd het traditionele Indisch buffet geopend en werd ieder bediend door onze trouwe ploeg vrijwilligsters, de z.g. ‘opschepdames’. De ‘blauwe hap’ was wederom uitgebreid en van prima kwaliteit!
Na de maaltijd dankte de voorzitter alle medewerkers van de ‘RIMI’, de Ontspanningsvereniging RIMI (OSV), de BHV’er, de medewerksters van Paresto (de Defensie-cateraar) en de ‘opschepdames’ voor hun onmisbare hulp. Daarna sloot hij de bijeenkomst en wenste iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2019. Tevreden verlieten de deelnemers (sommigen via de prima werkende traplift) het warme Gebouw T de duisternis en de kou tegemoet.

Het Bestuur van de VMVD nodigt nu haar leden uit voor een Nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari a.s. om 14.00 uur op het Militair Complex Dongen (‘RIMI’) om 2019 in te luiden.